Swot Analyse

Strenght - Weaknesses - Opportunities - Threats

swot analyse

SWOT ANALYSE

Interne Analyse

De interne analyse bestaat uit het identificeren en classificeren van de sterkten en zwakten van de organisatie. Vanuit SWOT betekent de interne analyse vanuit S = Strenght en W = Weaknesses.

Strenght = Sterkten

Weaknesses = Zwakten

Externe Analyse

De externe analyse bestaat uit het identificeren en classificeren van de kansen en bedreigingen van een organisatie. Vanuit SWOT betekent de externe analyse vanuit O = Opportunities en T = Threats.

Opportunities = Kansen

Threats = Bedreigingen

Confrontatiematrix

Vanuit de interne en externe analyse wordt er een confrontatiematrix gemaakt. De sterkten/zwakten worden geconfronteerd met de kansen/bedreigingen.

De confrontatiematrix maakt inzichtelijk op welke wijze een organisatie kan inspelen op kansen. Daarnaast op welke wijze de bedreigingen voorkomen of verminderd kunnen worden.SWOT Analyse

Sterkten

De sterkten van een organisatie kunnen op verschillende manieren inzichtelijk maken. Deze analyse kan zowel door de medewerkers zelf beoordeeld worden maar ook door een deskundige externe partij.

Met de sterkten kun je de kansen benutten en de bedreigingen tegengaan.

Zwakten

De zwakten van een organisatie worden op dezelfde wijze als de sterkten inzichtelijk gemaakt. De sterkten en zwakten maken onderdeel uit van de interne analyse.

De zwakten van een organisatie kun je accepteren of kun je verbeteren, zodat je kunt inspelen op de kansen of het tegengaan van de bedreigingen.

Kansen

De kansen doen zich voor in de omgeving van een organisatie. Deze kansen worden bekend door verschillende manieren.

Enerzijds vanuit een intern onderzoek zoals de enquête of interviews van klanten.

Anderzijds door het raadplegen van branche informatie of inschakelen van deskundigen.

Bedreigingen

De bedreigingen doen zich voor in de omgeving van de organisatie. De bedreigingen inzichtelijk maken geschiedt op dezelfde wijze als de kansen inzichtelijk maken. Dit wordt uitgevoerd door een externe analyse.

De bedreigingen tegengaan is er belangrijk, omdat een bedreiging tot gevolg kan hebben dat de doelen van de organisatie niet behaald gaan worden.

Over Swotanalyse.nl

Dirk Braam

Dirk Braam

Opleidingen:
HBO accountancy
Master acountancy
Post Master Accountancy

Beroep:
Assistent Accountant Controlepraktijk

Woonplaats:
Emmen

Adviseur Finance

Voor vragen of opmerkingen over Swotanalyse.nl

Neem contact op via 0900-0706 of maak gebruik van het contactformulier.