Externe Analyse

Bij de SWOT analyse moet er een interne analyse en externe analyse gemaakt worden.

De externe analyse bestaat uit het inzichtelijke maken van de omgeving van de organisatie. Het betreft zowel de direct omgeving die bestaat uit bijvoorbeeld de afnemers, leveranciers en concurrenten. Maar ook het grotere beeld van een organisatie,  zoals de stand van de algemene economie in Nederland of zelfs de hele wereld.

Deze externe analyse kan starten met het raadplegen van brancherapporten en nieuws lezen binnen de branche waarde organisatie actief in is.

Wat is een externe analyse?

De externe analyse bestaat uit het onderzoeken van kansen en bedreigingen in de omgeving van de organisatie.

Door middel van de externe analyse kan inzichtelijk gemaakt wordt op welke wijze de organisatie in de toekomst succesvol kan zijn. De kansen kunnen benut worden en de bedreigingen dienen afgeweerd te worden. De omgeving van een organisatie is continue in beweging, waardoor in feite de externe analyse een continue proces is. Een startpunt van de externe analyse kan zijn de DESTEP. Wat betekent DESTEP?

 • Demografische ontwikkelingen
 • Economische ontwikkelingen
 • Sociale ontwikkelingen
 • Technologische ontwikkelingen
 • Ecologische ontwikkelingen
 • Politiek ontwikkelingen.

De DESTEP is een handig hulpmiddel om de macro-omgeving van een organisatie in beeld te brengen. De macro-omgeving is de omgeving van een organisatie waar geen invloed op uitgeoefend kan worden. Bij demografische ontwikkelingen kun je denken aan de leeftijdsopbouw van Nederland. Er ontstaat momenteel vergrijzing (veel pensioengerechtigden). Dit kan zowel een kans als een bedreiging betekenen voor een organisatie. Voor een discotheek is het een bedreiging maar voor een verzorgingshuis een kans.

De informatie over de macro-economie kun je het beste verkrijgen bij externe partijen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of het Centraal Plan Bureau (CPB). Daarnaast is er veel informatie beschikbaar bij rapportages van banken.

Meso omgeving

De macro -omgeving betreft de algehele economie. De meso-omgeving is iets dichterbij de organisatie en betreft de branche of bedrijfstak. De bedrijfstak omvat zowel afnemers, leveranciers al de concurrenten. Een handig hulpmiddel voor het in kaart brengen van deze meso-omgeving is het Vijfkrachtenmodel Porter. Dit model bestaat uit:

 • Dreiging van nieuwe toetreders
 • Concurrentie op de markt
 • Macht van de afnemers
 • Macht van de leveranciers
 • Dreiging van substituten

 

 

De SWOT Analyse > Interne analyse > Externe analyse > Confrontatiematrix

swot analyse
Interne analyse
Externe analyse
Confrontatiematrix