Interne Analyse

Bij de SWOT analyse moet er een interne analyse en externe analyse gemaakt worden.

De interne analyse bestaat uit het inzichtelijke maken van de organisatie. Zoals de naam al aangeeft is dit de organisatie van binnen (intern). Door het uitvoeren van een interne analyse worden de 1) sterkten en 2) zwakten van de organisatie inzichtelijke gemaakt.

De interne analyse kan verschillende onderwerpen raken binnen de organisatie. Om te beginnen kunnen de volgende drie punten uitgewerkt worden.

  1. De organisatie
  2. Marketing
  3. Financiële situatie

De interne analyse en de externe analyse worden verwerkt in de confrontatiematrix.

Wat is een interne analyse?

Aan de hand van verschillende methodes kan de interne analyse uitgevoerd worden. De analyse kan uitgevoerd worden door het management, eventueel met behulp van medewerkers. Een andere methode is het inschakelen van een onafhankelijke deskundige.

De organisatie

Dit betreft onder andere de huidige strategie, organisatiestructuur en bedrijfscultuur. Een handig hulpmiddel voor deze stap is het 7s model. Bij veel organisatie wordt er een accountantscontrole uitgevoerd, zodat de jaarrekening gecontroleerd kan worden. De accountant rapporteert tijdens zijn audit en na zijn audit bevindingen ten aanzien van de interne beheersing van de organisatie. Eventuele tekortkomingen (en risico's) worden daarmee duidelijk.

Marketing

Dit zijn onder andere marketingmix, targeting, segmentatie en positionering. De marketingmix kan bepaald worden met behulp van de 6p's.  Om de product en de levencyclussen beter te begrijpen is de BCG-matrix een handig hulpmiddel.

Financieel

Een belangrijk onderdeel is de financiële situatie van de organisatie. Een organisatie met relatief weinig werkkapitaal heeft weinig mogelijkheden om te veranderen en belangrijke kansen aan te grijpen. Het is uiteraard van belang dat relevante zaken die voortkomen uit de SWOT analyse om dit ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Zonder financiële middelen kan dit niet.

 

De SWOT Analyse > Interne analyse > Externe analyse > Confrontatiematrix

swot analyse
Interne analyse
Externe analyse
Confrontatiematrix